avscript.tv
avscript.tv

UVJETI KORIŠTENJA

AVSCRIPT.TV je autorsko djelo i brand BION.TV d.o.o, zastupanog po direktoru Tomislav Brdjanović, iz Zagreba i ABACUS STUDIO d.o.o, zastupanog po direktoru Dubravko Rutalj, iz Zagreba, a sve u nastavku samo AVSCRIPT.TV. BION.TV d.o.o temeljem dogovora između ABACUS STUDIO d.o.o. preuzima poslove naplate pretplate u aplikaciji AVSCRIPT.TV

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici https://avscript.tv (i/ili mobilnoj aplikaciji) ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka AVSCRIPT.TV-a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu AVSCRIPT.TV-u ili bilo kojoj trećoj strani.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici (i/ili mobilnoj aplikaciji) mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica (i/ili mobilne aplikacije) ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja AVSCRIPT.TV-a i drugih vlasnika autorskih prava.

Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

Korištenjem sadržaja ove web stranice (i/ili mobilne aplikacije) korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice (i/ili mobilne aplikacije) isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

U slučaju neovlaštenog i/ili protuzakonitog korištenja sadržajem digitalnog izdanja, AVSCRIP.TV je ovlašten od osobe koja koristi na isti način sadržaj naplatiti korištenje usluge u deseterostrukom iznosu od iznosa utvrđenog cjenikom.

AVSCRIPT.TV se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice (i/ili mobilne aplikacije), za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice (i/ili mobilne aplikacije), te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice (i/ili mobilne aplikacije).

AVSCRIPT.TV podržava ulazne XML datoteke koje su proizvedene jedino u Apple Final Cut Pro X i Adobe Premiere programima za nelinearnu montažu.

VEZANO UZ ČLANAK 28. OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

Korištenje AVSCRIPT.TV servisa može od AVSCRIPT.TV-a zahtjevati obradu osobnih podataka u ime korisnika AVSCRIPT.TV servisa (u nastavku samo “Korisnik“). U tom slučaju Korisnik nastupa u ulozi voditelja obrade za sve podatke koje proslijedi AVSCRIPT.TV-u. AVSCRIP.TV u svim primjerima djeluje isključivo u ulozi izvršitelja obrade i obrađuje podatke u skladu s ovlaštenjem Korisnika. Korisnik jamči da ima ovlaštenje za prosljeđivanje podataka izvršitelju te da su sva uputstva Korisnika u vezi s obradom podataka temeljena na pravnoj osnovi. AVSCRIPT.TV će obrađivati podatke isključivo u skladu s uputama Korisnika.

Dokle god koristi AVSCRIPT.TV servise, Korisnik se smatra isključivim vlasnikom svih podataka koje proslijeđuje AVSCRIPT.TV-u. AVSCRIPT.TV servisi Korisniku omogućuju da samostalno izvrši izvoz XML podataka, koji se nalaze na poslužitelju AVSCRIPT.TV-a, u digitalnom obliku. Korisnik je dužan prije gašenja svog korisničkog računa ili nekorištenja AVSCRIPT.TV servisa izvesti i/ili izbrisati sve svoje podatke s poslužitelja AVSCRIPT.TV-a. Molimo te da pročitaš i našu Izjavu o sigurnosti i privatnosti. AVSCRIP.TV je usklađen s EU Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

AVSCRIPT.TV ne odgovara korisniku aplikacije za štetu nastalu zbog:

Korisniku se pruža najam ove usluge u konačnom obliku, po principu “kakav jest” (eng. “as is”) te se isključuje bilo kakvo jamstvo glede bilo kakvih nedostataka ove usluge. Iako AVSCRIPT.TV radi kontinuirano testiranje i održavanje ove usluge, ne može jamčiti da prilikom korištenja neće doći do pogrešaka u radu same usluge, te da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova. U svakom slučaju, AVSCRIP.TV će poduzeti sve korake da kvar otkloni u najkraćem mogućem roku.

AVSCRIP.TV ne odgovara korisniku usluge za štetu ukoliko dođe do gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja ili bilo koje druge zlouporabe, a posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane višom silom, kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih licenciranih i nelicenciranih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja.

Copyright avscript.tv 2019 | made with in Croatia